GDPR (ochrana osobních údajů)

Zásady a podmínky ochrany osobních údajů

 

1.Základní ustanovení

a/ Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ing. Pavel Janíček, 763 11 Želechovice nad Dř. 85 , IČ 41577132, tel. 777084141 (dále jen „Správce ).

b/ Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat. Takovým identifikátorem je např. jméno, bydliště, identifikační číslo, telefon, lokační údaje, síťový identifikátor. U firem pak název, adresa, identifikační číslo, telefon, lokační údaje, síťový identifikátor apod.

 

  1. Zpracovávané údaje a zdroje ze kterých se čerpá

a/ Správce zpracovává pouze ty údaje, které jste mu poskytnul/a a jsou nezbytné pro vyřízení vaší objednávky nebo pokud si vyžádáte informace o výrobcích či službách jez provozovatel poskytuje jako zpětnou vazbu na váš dotaz.

b/ Zpracováváme následující údaje:

Identifikační údaje, kterými se rozumí především jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, číslo Vašeho dokladu totožnosti, IČO a DIČ

Kontaktní údaje – tj. osobní údaje, které nám umožňují kontakt, zejména tedy telefonní číslo, emailová adresa, adresa pro doručení a fakturační adresa

Údaje o objednaných službách a produktech, kterými jsou zejména údaje o nakoupeném zboží či zakoupených službách, ať už skrze náš e-shop, popřípadě na kamenné prodejně. Dále zpracováváme informace ohledně platebních údajů, čísla platebních účtů, údaje o reklamacích, servisních opravách

c / Při používání našich webových stránek dochází i k automatickému (pasivnímu) shromažďování informací. Nemusí odhalit vaši identitu přímo, ale mohou obsahovat informace o konkrétním zařízení, které používáte při prohlížení našich web. stránek. (typ webového prohlížeče, IP adresa) Tyto informace jsou získávány prostřednictvím souboru cookies – viz bod 6..

 

3.Důvod a účel zpracování osobních údajů

a/ Důvod zpracování:

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

  • zájem správce o poskytování marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a GDPRnewsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f)GDPR

  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

b/ Účel zpracování:

- je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

- Účelem zpracovávání Vašich osobních údajů dále může být zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

- Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

-zejména pak z důvodu:

Abychom s Vámi mohli o objednávce, reklamaci popř. servisním postupu komunikovat, například zaslat její potvrzení, úpravu apod.

- Pro potřeby platby za přepravu, objednávku nebo pro potřeby vyhotovení služby; v této souvislosti můžeme Vaše údaje předat také našim přepravním nebo obchodním partnerům, kteří se v principu podílejí na úspěšném řešení v rámci kupní smlouvy příp. reklamace

- Z důvodu řešení případných reklamací, servisu či doobjenávek např. náhradních dílů

- V souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obracíte například pomocí zákaznické linky, hodnocení na sociálních sítích, a jiné

 

4.Doba uchovávání údajů

a/ Vaše údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů

a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

b/ Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

vznesení námitky nebo požadavku na výmaz z účelu tohoto zpracovávání. Pokud vznesete námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 

5. Další příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

a/ firmy podílející se na dodání zboží

-zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou partnerské doručovací společnosti a výdejní místa.

-firmy a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

- firmy zajišťující marketingové služby

b/ Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6.Návštěva našeho webu

Pokud navštívíte náš web, používáme soubory cookies a další technologie

Tyto soubory umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy je zavřete. Zablokování těchto souborů ve svém prohlížeči může vést k nesprávnému zobrazení našich stránek a v některých případech omezení poskytovat naše služby v plném rozsahu. Tyto cookies nám pomáhají:

a/ identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant

b/ sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit efektivitu reklamy (Google Analytics - více informací o využívání a sběru dat naleznete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

c/ upravovat vám obsah webu, například vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli apod.

Některé informace o chování na webu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem například vedení statistik návštěvnosti webu, zlepšování rozhraní webu, které by vedlo ke zlepšení služeb směrem k Vám.

Nastavení souborů cookies lze ve webovém prohlížeči změnit. Může to mít vliv na interaktivní prvky našich webových stránek a jejich funkčnost. Většina novějších webových prohlížečů (jako Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari…) nabízí možnost kontroly uložených cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče. Tím můžete cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro info využijte nápovědu ve Vašem prohlížeči.

 

7. komunikace jinými kanály

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím telef. hovoru, emailu, chatovacích nástrojů např. Smartsupp a sociálních sítí budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu). Účelem je:

-Zodpovězení dotazů k výrobkům či objednávce. Vyřízení objednávky či kupní smlouvy.
- evidence Vašich dotazů či požadavků, abychom mohli kontrolovat, že je realizujeme.
- prokázání, že jsme dotazy či objednávky přijali a vyřídili

 

8. Odkazy na weby třetích stran

Na webu jsou hypertextové odkazy odkazující na webové stránky třetích stran za účelem rozšíření informací o produktech a službách. (naši dodavatelé, dopravci, spřátelené firmy) Správce neodpovídá za sběr dat či používání osobních údajů při prohlížení těchto stránek. Doporučujeme, v případě, že přejdete na tyto stránky, abyste se seznámili s „Podmínkami ochrany osobních údajů“ těchto stránek.

 

8. Vaše práva

a/ Dle podmínek stanovených v GDPR máte :

právo od správce na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně či elektronicky na adresu správce.

Je potřeba si uvědomit, že i když vznesete nárok na námitku nebo výmaz, neznamená to, že smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž nevztahuje v případech, kdy zpracovávání Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních kroků. (viz. Odst. 3. Důvod a účel zpracování osobních údajů)

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

b/ Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

9. Podmínky pro zabezpečení osobních údajů

a/Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

b/ Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

10. Závěrečná ustanovení

a/ Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

b/ Ve veškerých záležitostech ohledně zpracování Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, týkající se tohoto dokumentu, se obraťte na naši emailovou adresu info@svitidla.com.

 

Používáme soubory cookies
Využíváme cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem pak i analytické a marketingové.
Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjádříte svůj souhlas s užitím souborů cookies a s užitím a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech našich partnerů. Nastavení cookies, personalizace a reklamy si můžete změnit kliknutím na tlačítko „Upravit nastavení“